Про нашу партію

Про нашу партію

Бажаєте прочитати на іншій мові? English, Russian

Ідеологічні та світоглядні засади політичної партії «Солідарність правих сил»

Змістовне наповнення назви нашої партії говорить про неї, як про суб’єкт певної ідеології або особливої світоглядної орієнтації. Кожен з нас, повинен чітко розуміти, яких ідеологічних засад дотримується наша сила, а відтак, діяти відповідно до наших принципів та постулатів.

Всім нам потрібно засвоїти простий урок: політичні партії — це ідеологічні організації . «Партія» перекладається як «частина», тобто частина суспільства. Певна частина людей, яка сповідує ту чи іншу систему поглядів. Кожна партія повинна мати якусь певну ідеологічну матрицю. Ми бачимо, що в Європі об’єднуються близькі за ідеологією та політичною програмою політичні сили, і творять або лівоцентристську або правоцентристську більшість. Одна – працює на інтереси економіки, а друга – на підвищення соціальних стандартів.

На жаль, ідеологічна мотивація не була визначальною для багатьох політичних діячів під час створення партій. Швидше, чинниками створення політичних сил були лобіювання особистих інтересів та можливість участі у виборчих кампаніях. В Україні звикли об’єднуватись під вождя, а об’єднання під вождя ніколи не дозволить реалізувати політичну чи економічну програму, яка принципово змінить економічну політику в нашій державі на краще, оскільки ця програма передбачає непопулярні кроки. Партійні лідери не хочуть втрачати популярності, а тому не будуть робити те, що шкодить їх іміджу.

Бездумний та примітивний устрій суспільства, що склався в державі, не здатний не те що б забезпечити поступальний розвиток і використання потенціалу, а навіть банально підтримувати на допустимому рівні життєдіяльність усіх його представників. Тому, за таких умов, щоб здійснити суспільний переустрій, залишається сподіватися на прошарок, інтереси якого ущемляє олігархія, – середній клас. Власне на людей, які здатні заробляти на проживання бізнесом чи кваліфікованою професійною діяльністю, мають власність і яким від держави потрібне лише забезпечення можливості для вільного розвитку своєї справи.

Такі люди сповідують цінності, які прийнято називати правоцентристськими, або консервативними. Це насамперед вимоги щодо можливості вільного розвитку своєї справи: сприятливого бізнес-клімату, захисту власності та справедливого судочинства, чого бракує в українській економіці для того, щоби залучати інвестиції та створювати нові робочі місця.

Поряд з тим, дана суспільна група зацікавлена в сильній державі, спроможній встановлювати і захищати правила гри. Бо порівняно з великим (а тим більше олігархічним) бізнесом, середній клас має  менші ресурси, тож є природним союзником держави, її незалежності й підтримання правопорядку. Саме середній клас найбільше зацікавлений у стабільності, адже криза в разі її виникнення завдає йому найбільшого удару. Традиційні цінності, мораль, громадянські права і свободи – природна складова світогляду цих людей і основа для підтримки держави, яка здатна такі цінності пропагувати та втілювати в життя.

На сьогодні, як ніколи, середній клас потребує політичного представництва. В нашій країні, ще жодна партія не змогла втілити в життя усі визначені вище правоцентристські вимоги до цивілізованого розвитку суспільства і держави, а відтак, до того часу поки така партія не з’явиться і не прийде до влади, Україна характеризуватиметься примітивною моделлю із домінантами-олігархами і позбавленою голосу більшістю.

За таких умов, правоцентристський спектр українського політикуму залишається фактично оголеним. А тому можна вважати, що суспільний запит в ідеологічній правоцентристській партії (консервативній, за європейською методологією) існує. Основа центристських партій – приватна власність та індивідуальна свобода. Фундаментальні засади правих сил – національні цінності, порядок, сильна влада.

Вирвати Україну з «олігархічно-люмпенського» прокляття, спроможна лише сила, яка спирається на середній клас і правоцентристську ідеологію.  Наша партія «Солідарність правих сил» впевнена, що ідеологія «правого центру» найбільше відповідає завданням часів реформ і подолання кризи, відтак за типологією є правоцентристською партією. Ми усвідомлюємо, що сучасний правоцентризм ґрунтується на синтезі ідеологій, що виникли як антиподи: класичного консерватизму та лібералізму. Серед його пріоритетів – сильна й консолідована держава, але з мінімальним втручанням в економіку, розвиток приватного підприємництва та міцного середнього класу, християнська філософія і мораль, поміркований націоналізм.

Ми прагнемо об’єднувати зусилля тих, хто поділяє вищезгадані пріоритети. Аби бути ефективними та дієвими, розуміємо, що не можемо дозволити собі бути маргінальною та кишеньковою партією. Тому, символічно, що в нашій назві першим словом є – солідарність.

Академічний тлумачний словник дає  визначення терміну «Солідарність», як активне співчуття яким-небудь діям, думкам; спільність поглядів та інтересів. Поняття «солідарність» та «солідаризм» походять від латинських слів «solidare — solidum», що значить «пов’язувати, з’єднувати, наповнювати». Солідарність та солідаризм, в їх практичній площині, зводиться до солідарної дії з метою досягнення спільної мети та принципу «один за всіх та всі за одного».

Таким чином, солідарність розглядається нашою партією «Солідарність правих сил» не лише як принцип, а також як морально-етичний постулат, на який повинен опиратися увесь суспільний устрій.

Сьогодні політична конкуренція в Україні замінена політичними технологіями, через які в українській політиці немає місця тим партіям, завдяки яким відновлено українську державність – українським правим. Настав час повернутися  в активне політичне життя тим ідеологічним силам, які завдяки правим рецептам відродження національного виробництва та середнього класу, відродили з руїн економіку посткомуністичних країн Центральної та Східної Європи та Балтії.

В нашій державі ніколи не було правої політики, яка працює на інтереси національного товаровиробника та національний український інтерес. Всі роки у Верховній Раді домінувала спочатку ліва комуністична більшість, потім ліво-олігархічна, а сьогодні – олігархічна, яка використовує ліві політичні рецепти, щоб купувати голоси виборців. На виборах традиційно  переважають ліво-популістські гасла, – мовляв, оберіть нас у владу, і завтра ваші пенсії та заробітна плата зростуть. Саме така політика призвела до тотального руйнування української економіки.

Та все ж, Україна залишається країною великих можливостей. Потенційно це одна з найвпливовіших сил у регіоні, достатньо забезпечена природними запасами, провідний гравець на принципових для світової безпеки ринках (від аграрного до енергетичного), лідер передових наукових розробок, потужний донор регіональної безпеки. На жаль, наш потенціал і досі нереалізований. Структура управління, організація суспільства, спосіб перерозподілу ресурсів склалися в неефективну «олігархічно-люмпенську» модель: приймає принципові рішення і перерозподіляє національне багатство жменька олігархів, а більшість людей лишаються на межі бідності. До того ж, політичний клас пов’язаний із основними олігархами й виявився нездатним запропонувати країні реалістичну стратегію національного прориву.

Потрібно визнати, що суспільству, попри накопичений значний протестний потенціал, бракує організуючої сили, розуміння конкретної мети перетворень та способів її досягнення. Відтак, політична структуризація – це об’єктивний процес, який має вивести на принципово інший рівень конкурентоспроможність ідеологічних політичних сил.

Тому, «Солідарність правих сил» буде робити все, аби солідаризувати (об’єднати) всі, близькі нам світоглядно, правоцентристські сили, як політичні партії так і громадські організації, задля реалізації наших основних ідеологічних завдань.

Ідеологічна матриця нашої організації – правий фланг суспільства, де є правоцентристи та праві.  Правоцентристи — це ліберал-демократи. Далі –  ліберальні консерватори і націонал-консерватори. Це партії, які сповідують підприємницьку свободу та відкриту конкуренцію. Ми поділяємо такі погляди, бо для нас свобода має всеоб’ємний характер. Також ми виступаємо  за те, що будь-яка спільнота, зокрема, українська, повинна будувати свою систему розвитку на базі традиційних цінностей. Це віра в Бога, сім’я, не  завдавати шкоду іншим, збереження довкілля, спорідненість між людиною і навколишнім середовищем, побудова сильної, потужної держави як об’єднання громадян.

Та поряд з тим, держава не втручається у приватне життя громадян та в їхні підприємницькі зусилля. Ми за передачу влади на місцях громадам. Громада для нас є первинним осередком розвитку суспільства, тому потрібно здійснити децентралізацію та провести адміністративно-територіальну реформу. Основна наша мета — побудова держави на основі потужного середнього класу, що є основою розвитку країни. Ідеологічно близькою для нас є Республіканська партія США.