Програма

Програма

Бажаєте прочитати на іншій мові? English, Russian

Затверджено З’їздом політичної партії
“Солідарність правих сил”
«18» грудня 2014 р.

Політична партія «Солідарність Правих Сил» – це неоконсервативна, правоцентристська, відкрита, децентралізована та кадрова партія.

Ми, делеговані представники регіональних осередків політичної партії «Солідарність Правих Сил», зібрались на з’їзд і заради виконання свого громадського обов’язку та власної політичної волі, узгодивши спільне бачення щодо важливих принципів розвитку держави, ухвалили програмні засади та світоглядні основи нашої партії.

1

Історія України, впродовж останніх років, цілковито підтверджує необхідність створення такої політичної сили, як «Солідарність Правих Сил». Виклики, що ставить перед нами світова геополітична система політики та економіки, потребують якнайшвидшого нашого реагування та знаходження власного достойного місця в цій системі, а також потребують консолідації громадян та створення потужної і сильної країни, що здатна реагувати на будь-які виклики сучасного світу.

2

Народ України – це всі громадяни України, незалежно від раси, кольору шкіри, місця проживання, мовної ознаки, політичних чи релігійних переконань, статі, етнічного чи соціального походження, майнового стану чи з інших будь-яких ознак. Обов’язок громадянина – шанувати свою країну та її державні символи, дотримуватись положень Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, захищати Вітчизну.

3

Підтримання основних принципів, закладених у Конституції України про те, що всі люди є вільними та рівними (рівність людей, свобод і прав) та дотримання цих постулатів повсякденно – є нормою поведінки кожного з нас, включаючи максимальне сприяння створенню механізмів захисту цих прав та свобод.

4

Наша партія рішуче налаштована проти будь яких дій, направлених на ущемлення прав та свобод громадян, що отримали ці права за народженням чи іншими шляхами. Нами, громадянам України, буде наданий повний, максимально швидкий та ефективний захист, як дома, так і за кордоном.

5

Наша Батьківщина – це Україна. Унітарна, з цілісною та недоторканою територією в межах існуючого кордону. Ми заперечуємо будь – які спроби щодо розколу України. Ми прикладемо усіх зусиль для того, щоб особи, які до цього закликають та діють в інтересах інших держав, були притягненні до відповідальності та позбавленні громадянства України.

6

Ми засуджуємо будь яке незаконне вторгнення озброєних сил на територію України, незалежно від того, під яким приводом воно здійснюється і сприйматимемо це, як найважчий злочин проти нашої держави. Для забезпечення соборності та гарантування безпеки країни, вимагаємо негайно прийняти нову військову доктрину, основою якої є створення професійної контрактної армії та запровадження системи всезагальних військових зборів та навчань для всіх чоловіків, а також права вільного володіння зброєю.

7

Пріоритетним стратегічним курсом розвитку України вважаємо шлях на європейську інтеграцію та децентралізацію держави. Розвиток партнерства з іншими країнами, зокрема налагодження взаємовигідних відносин з усіма сусідами та представниками великої сімки.

8

Право приватної власності громадян України є непорушним. Усі громадяни мають рівне право набувати власність на території держави. І ніякі закони чи постанови не можуть обмежувати таке право. Захист права власності наших громадян є першочерговим обов’язком керівництва країни.

9

Для збільшення доходів державної скарбниці, повинна бути сформована чітка та прозора політика оподаткування та митних зборів. Отримані кошти, насамперед повинні бути скеровані на розвиток, реорганізацію та модернізацію промислового та аграрного сектору економіки, а також на інноваційні технології. Впевнені, що основою майбутнього економічного розвитку держави – повинні бути інвестиції в інтелектуальну та науково-ємну сферу. Мета – створення достатньої кількості робочих місць з достойною оплатою працівникам.

10

Створення ефективної енергетичної незалежності країни є першочерговим завданням діяльності керівництва країни.

11

Земля – основний скарб України. Вважаємо, що вільний продаж земель можливий при обов’язковому державному контролі за їх цільовим використанням.

12

Головною проблемою розвитку країни є корупція. Ефективними засобами у боротьбі з корупцією є максимальна антикорупційна люстрація.

13

Політична партія «Солідарність правих сил» впевнена, що ідеологія «правого центру» найбільше відповідає завданням часів реформ, подолання кризи та неоголошеної війни. Ми усвідомлюємо, що сучасний правоцентризм ґрунтується на синтезі ідеологій, що виникли як антиподи: класичного консерватизму та лібералізму. Серед його пріоритетів – сильна й консолідована держава, але з мінімальним втручанням в економіку, розвиток приватного підприємництва та міцного середнього класу, загальнолюдські цінності, мораль і патріотизм.

14

Прагнучи здійснити суспільний переустрій, опираємось на середній клас. На людей, які здатні заробляти на проживання бізнесом чи кваліфікованою професійною діяльністю, мають власність і яким від держави потрібне лише забезпечення можливості для вільного розвитку своєї справи, сприятливого бізнес-клімату, захисту власності та справедливого судочинства.Такі люди сповідують цінності, які прийнято називати правоцентристськими, або неоконсервативними. Традиційні цінності, мораль, громадянські права і свободи – природна складова світогляду цих людей і основа для підтримки держави, яка здатна такі цінності пропагувати та втілювати в життя.

15

Відтак, підтримуючи приватну власність та індивідуальну свободу, а також фундаментальні засади правих сил – національні цінності, порядок, сильну владу – прагнемо консолідувати зусилля тих, хто поділяє вищезгадані пріоритети. Тому, «Солідарність правих сил» буде робити все, аби солідаризувати (об’єднати) всі, близькі нам світоглядно, правоцентристські сили, як політичні партії так і громадські організації, задля реалізації наших основних ідеологічних завдань.